About DOCTORVIP GROUP

ทีมแพทย์ของเราร่วมอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้คนให้คำปรึกษาเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยตัวเขาเองอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสังคมสูงวัย จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเรื้อรังหรือติดเตียง

ประมาณสถิติปี พ.ศ.2558- 2562 ประเทศไทย

ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อ
14000000

ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อ

 ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง
170000

ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
2000

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์ทั้งหมด
64000

แพทย์ทั้งหมด

อ้างอิง :
– กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– แพทยสภา

ทีมแพทย์ของเรามี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการดูแลและให้การแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

หน้าที่ของเรา

ให้การศึกษา wellness education และเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ องค์กรต่างๆ ให้เข้าใจ ถึงการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง

รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้เขาเหล่านั้น ได้ให้คำแนะนำ แก่คนที่รัก และห่วงใย รวมถึงบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ

วิสัยทัศน์

DOCTORVIP GROUP เราต้องการสร้างความตระหนักให้คนสนใจดูแลสุขภาพป้องกันการเกิดโรค รักสุขภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวเขาเองได้ อย่างยั่งยืน

Scroll to Top